Ontdek de rijke historie van Park Florinata

Camping Florinata is in het begin van deze eeuw ontstaan uit de levensfilosofie van Dhr. Lodewijk van Hamburg. Dhr. van Hamburg kocht het park in 1927, toen nog ongerepte natuur, van een vereniging die sympathiseerde met een beweging die haar tijd ver vooruit was. De in Kroatië geboren Oostenrijkse pedagoog en filosoof dr. Rudolf Steiner ( 1861-1925) de grondlegger van de antroposofie.

Dhr. van Hamburg, grootvader van de huidige eigenaresse, ging op cursus naar Duitsland om te leren en te bewonderen wat deze Rudolf Steiner verkondigde. Daar leerde Dhr. van Hamburg alles over de levensbeschouwing van de mens in verhouding tot het geestelijke wezen van de kosmos. Na deze zogenaamde cursus, levensfilosofie oriëntatie, kreeg de inmiddels gediplomeerde heer van Hamburg de kans om een perceel ongebruikte of “schone grond” te kopen van de antroposofische vereniging. Deze vereniging was rond 1920 neergestreken op de Veluwe en kocht bos en heidegrond op om ze weer door te verkopen aan haar leden.

Dhr. van Hamburg heeft het perceel gekocht en heeft zijn broer Tom van Hamburg, architect met dezelfde levensbeschouwing, gevraagd een huis te ontwerpen. De onbekend gebleven architect heeft het woonhuis van camping Florinata, inmiddels rijksmonument met een grote maatschappelijke en culturele waarde vervaardigd.

Om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien zijn zij in het begin gestart met een biologische kwekerij en het verhuren van een zomerhuisje. Voor die tijd een zeer bijzondere bezigheid waar op de Veluwe niet veel interesse voor was. Echter uit idealisme hebben zij dit volgehouden tot eind jaren zestig.

Dhr van Hamburg (een bijzondere man) had vier dochters en een zoon. De zoon E.L. van Hamburg kreeg begin jaren zeventig de kans om het perceel, schapenwei, ongewonnen grond en zomerhuisje, te kopen van zijn vader. Om een levenswerk te starten is hij eind jaren tachtig, naast zijn baan als timmerman, begonnen met het opzetten van een camping. In het begin enkel en alleen toerplekken.
Al snel daarna kwam de vraag van recreanten, die toch ieder jaar terug kwamen naar deze tot een park gemaakt terrein, of zij een vaste staanplaats konden krijgen. Dit was de basis van het huidige park.